KESKKONNASÕBRALIK TÕHUSUS.

Green Wheels

Green Wheels on mõiste, mille alla kuuluvad ettevõtte kõik keskkonnaalased tegevused. Meie eesmärgiks on parandada sõidukite kasutusastet, vähendada heitmeid ja kütusekulu ning ühtlasi soovime, et meie personal tegeleks veelgi enam keskkonnateemadega.

2002. aastal sai Ahola Transport ISO 14001 sertifikaadi. Ettevõtte poolt igal aastal koostatavast keskkonnaaruandest selgub, kuidas oleme iga-aastased keskkonnaeesmärgid saavutanud.