YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ TEHOKKUUTTA.

Green Wheels

Green Wheels on ilmaisu yhtiömme toiminnan kattavalle ympäristötyölle. Liiketoiminnassamme pyrimme päämäärätietoisesti lisäämään täyttöastetta, vähentämään päästöjä ja polttoaineen kulutusta sekä tehostamaan henkilökunnan sitoutumista ympäristökysymyksiin.

Ahola Transport sai ISO 14001 -sertifikaatin vuonna 2002. Vuosittain julkaisemastamme ympäristöraportista ilmenee, kuinka asetetut ympäristötavoitteet on saavutettu.