WANT TO BE INVOLVED?

Omistusrakenne

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan Oyj Ahola Transport Abp:lla on päivämääränä 30.06.2020 yhteensä 502 osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa esitetään osakasluettelon mukaisia tietoja kymmenestä suurimmasta yhtiön osakkeenomistajista päivämäärältä 30.06.2020:

Omistusrakenne 30.06.2020

Omistaja Osakelaji Määrä Osuus osakkeista Osuus äänistä
OY AHOLA GROUP AB AHOLA 13 192 559 88,98 % 90,38 %
HOLLSTRÖM TOMMI PETTERI AHOLA 267 900 1,81 % 1,84 %
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH* AHOLA  124 659 0,84 % 0,85 %
FOCULUS OY AHOLA 99 390 0,67 % 0,68 %
AHOLA TUOMAS VELI AHOLA 75 500 0,51 % 0,52 %
KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD AHOLA 62 850 0,42 % 0,43 %
NORDNET BANK AB* AHOLA 60 770 0,41 % 0,42 %
OY SUNDINVEST AB AHOLA 55 000 0,37 % 0,38 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB* AHOLA 48 332 0,33 % 0,33 %
AHOLA JONAS MIKAEL ANDREAS AHOLB 36 000 0,24 % 0,02 %
MUUT A-osakkeet AHOLA 584 379 3,94 % 4,00 %
MUUT B-osakkeet AHOLB 218 630 1,47 % 0,15 %
Yhteensä 14 825 969 100,00 % 100,00 %

*Hallintarekisteröity