WANT TO BE INVOLVED?

Omistusrakenne

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan Oyj Ahola Transport Abp:lla on päivämääränä 31.12.2018 yhteensä 390 osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa esitetään osakasluettelon mukaisia tietoja kymmenestä suurimmasta yhtiön osakkeenomistajista päivämäärältä 31.12.2018:

Omistusrakenne 31.12.2018

Omistaja Osakelaji Määrä Osuus osakkeista Osuus äänistä
OY AHOLA GROUP AB AHOLA 13 192 559 88,98 % 90,38 %
HOLLSTRÖM TOMMI PETTERI AHOLA 280 434 1,89 % 1,92 %
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH * AHOLA 140 010 0,94 % 0,96 %
NORDNET BANK AB * AHOLA 74 789 0,50 % 0,51 %
FOCULUS OY AHOLA 70 000 0,47 % 0,48 %
KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD AHOLA 62 850 0,42 % 0,43 %
AHOLA TUOMAS VELI AHOLA 62 000 0,42 % 0,42 %
OY SUNDINVEST AB AHOLA 55 000 0,37 % 0,38 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB * AHOLA 50 660 0,34 % 0,35 %
KUOLINPESÄ RUUSKA PERTTI AHOLA 40 000 0,27 % 0,27 %
MUUT A-Osakkeet AHOLA 543 037 3,66 % 3,72 %
MUUT B-Osakkeet AHOLB 254 630 1,72 % 0,17 %
Yhteensä 14 825 969 100,00 % 100,00 %

*Hallintarekisteröity