DYNAMISKT ONLINE.

Ahola Online

- ett koncept för dynamisk logistik

Grunden till det som i dag kallas för Ahola Online -koncept lades på 1980-talet, när internationella transporter för kunder inom industri och handel skulle bli Ahola Transports strategiska affärsområde. Statisk, traditionell logistik med terminalnätverk uppfattades något problematisk i och med att den omfattade ett flertal funktioner och involverade flera organisationer med många ansvarspersoner. Det fanns också efterfrågan på ett annorlunda sätt att transportera – med precision, effektivt och funktionsdugligt, direkt från leverantören till slutkunden.

Det vinnande konceptet med ett obrutet ansvar och totalkontroll medför konkurrensfördelar för kunden: