ALLTID TILLGÄNGLIG.

Företaget

Oyj Ahola Transport Abp är en familjeägd logistikkoncern som levererat transporttjänster i sextio år. Bolaget omsätter ca 100 miljoner euro på årsbasis, och är i dag huvudsakligen verksamt i Norden, Baltikum och CEE-länderna (Polen, Tjeckien och Slovakien).

Verksamheten har sedan starten varit inriktad mot att utforma tjänster efter kundernas faktiska transport- och logistikbehov. Kundanpassade logistiklösningar utgående från vårt Online-koncept utgör vår främsta konkurrensfördel. Vi erbjuder även projekt- och specialtransporter, vilket medför ytterligare fördelar.

Våra värderingar:

Helhetsansvar, vi kommer överens om hur vi skall göra

Öppenhet, vi pratar med människor, inte om människor. Ifall vi inte klarar det vi lovade, meddelar vi genast till alla parter.

Respekt för individen, Alla har samma människovärde oberoende av arbetsuppgifter. Alla ska ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Ahola Transports mission definieras som ”Effektivare, tillförlitligare och miljövänligare transport- och logistiklösningar”. Detta förutsätter ett systematiskt arbete med att ständigt förbättra verksamheten. Ahola Transport har sedan många år tillbaka certifierade ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Dessa utgör en del av ”Ahola Way ledningssystem”.

Certifikaten hittas i vår materialbank »

Den nuvarande koncernstrukturen uppkom under 2014, i samband med marknadsnotering. I koncernen ingår följande helägda dotterbolag med sina respektive kundsegment:


Läs mer om oss »