MILJÖVÄNLIG EFFEKTIVITET.

Green Wheels

Green Wheels är Ahola Transports uttryck för bolagets allomfattande miljöarbete. I vår affärsverksamhet strävar vi målmedvetet efter att öka fyllnadsgraden, minska bränsleförbrukningen och utsläppen till miljön samt att öka medarbetarnas engagemang i miljöfrågor.

Ahola Transport erhöll certifikat enligt ISO 14001 år 2002. Årligen publicerar vi en miljörapport som redogör för hur de ställda miljömålen uppnåtts.