MILJÖVÄNLIG EFFEKTIVITET.

Green Wheels

Green Wheels är programmet för vårt allomfattande miljöarbete. Vi strävar målmedvetet efter att minska utsläppen och bränsleförbrukningen samt öka medarbetarnas engagemang och kunnande i miljöfrågor. Dessa mål uppnås genom att utnyttja digitalisering, effektivt utnyttja transportkapaciteten samt genom att övergå till alternativa energival.

Det första programmet för miljömedvetet körbeteende startades redan år 1998 under namnet HED, Heavy Eco Driving. Nästa milstolpe uppnåddes då Ahola Transport erhöll certifikat enligt ISO 14001 år 2002, miljöprogrammet fick även då sitt nuvarande namn, Green Wheels.

Vårt affärssystem Attracs som togs i bruk år 2003 för att stöda vårt dynamiska logistikkoncept lade grunden för vår digitalisering och driver fortfarande utvecklingen framåt.

Vårt långsiktiga digitaliseringsarbete har gett oss verktyg för att kunna mäta och minska de faktiska utsläppen. Genom att kombinera fordonsdata med operativ data, får vi ett effektivt verktyg för planering och rapportering.

Vårt Green Wheels program består idag av de fyra delområden som beskrivs i bilden:

Med hjälp av detta har vi uppnått vår nuvarande nivå på -59%* CO2 utsläpp, vilket betyder att vi för vår del uppnått EU2030 utsläppsmålet redan år 2019.

*mot branschens officiella siffror referensåret 2005. Utsläppsminskningen är verifierad den 11.6.2020 av DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Green Kilometers

Vi erbjuder även tilläggstjänsten Green kilometers, där transporterna körs med HVO biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO är tillverkat av 100 % förnybara råvaror vilka inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. 90 % lägre utsläpp av växthusgaser (CO2).

Exempel:

Kontakta oss för att diskutera dina egna Green kilometer transporter.
Ta kontakt