WANT TO BE INVOLVED?

Ägarstruktur

Enligt aktieägarregistret som innehas av Euroclear Finland Oy den 31 december 2019 hade Oyj Ahola Transport Abp totalt 442 aktieägare. Tabellen nedan ger information om bolagets tio största aktieägare den 31 december 2019:

Uppgifter om ägande 31.12.2019

Ägare Aktieslag Antal aktie Andel av aktierna Andel av röster
OY AHOLA GROUP AB AHOLA 13 192 559 88,98 % 90,38 %
HOLLSTRÖM TOMMI PETTERI AHOLA 267 900 1,81 % 1,84 %
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH* AHOLA 128 276 0,87 % 0,88 %
FOCULUS OY AHOLA 86 818 0,59 % 0,59 %
AHOLA TUOMAS VELI AHOLA 73 000 0,49 % 0,50 %
NORDNET BANK AB* AHOLA 67 595 0,46 % 0,46 %
KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD AHOLA 62 850 0,42 % 0,43 %
OY SUNDINVEST AB AHOLA 55 000 0,37 % 0,38 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB* AHOLA 50 636 0,34 % 0,35 %
AHOLA JONAS MIKAEL ANDREAS AHOLB 36 000 0,24 % 0,02 %
Övriga A-aktier AHOLA 586 705 3,95 % 4,02 %
Övriga B-aktier AHOLB 218 630 1,48 % 0,15 %
Totalt 14 825 969 100,00 % 100,00 %

*Förvaltarregisterarde aktier