WANT TO BE INVOLVED?

Ägarstruktur

Enligt aktieägarregistret som innehas av Euroclear Finland Oy den 31 december 2018 hade Oyj Ahola Transport Abp totalt 390 aktieägare. Tabellen nedan ger information om bolagets tio största aktieägare den 31 december 2018:

Uppgifter om ägande 31.12.2018

Ägare Aktieslag Antal aktie Andel av aktierna Andel av röster
OY AHOLA GROUP AB AHOLA 13 192 559 88,98 % 90,38 %
HOLLSTRÖM TOMMI PETTERI AHOLA 280 434 1,89 % 1,92 %
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH* AHOLA 140 010 0,94 % 0,96 %
NORDNET BANK AB* AHOLA 74 789 0,50 % 0,51 %
FOCULUS OY AHOLA 70 000 0,47 % 0,48 %
KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD AHOLA 62 850 0,42 % 0,43 %
AHOLA TUOMAS VELI AHOLA 62 000 0,42 % 0,42 %
OY SUNDINVEST AB AHOLA 55 000 0,37 % 0,38 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB* AHOLA 50 660 0,34 % 0,35 %
KUOLINPESÄ RUUSKA PERTTI AHOLA 40 000 0,27 % 0,27 %
ÖVRIGA A-Aktier AHOLA 543 037 3,66 % 3,72 %
ÖVRIGA B-aktier AHOLB 254 630 1,72 % 0,17 %
Totalt 14 825 969 100,00 % 100,00 %

*Förvaltarregisterarde aktier