facebook-pixel

VILL DU VARA MED?

Insiderregiste

LEDNINGENS INNEHAV 31.12.2018

Namn Befattning A-aktier B-aktier
Hans Ahola Verkst.direktör, koncernchef
Martti Vähäkangas Styrelseordförande 9862 16300
Jukka Karhula Styrelseledamot
Mikael Österholm Styrelseledamot 13700
Lars Ahola Styrelseledamot
Ida Saavalainen Styrelseledamot 13700
Ole Nyblom Inköpsdirektör, koncernledning 5000
Jonas Ahola Vd, Special, koncernledning 36000
Mika Sorvisto Utvecklingsdirektör, koncernledning 6100
Åke Nyblom Transportdirektör, koncernledning 7100
Birgitta Hatt Personalchef, koncernledning
Nils Ahola Chef för fordonsanskaffning, koncernledning
Stefan Kaptens Ekonomidirektör, koncernledning 7000

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger alla aktier i Oy Ahola Group Ab , Oy Ahola Group Ab är majoritetsägare i Oyj Ahola Transport Abp.