SHOWING THE WAY.

It- och logistiktjänster

Morgondagens logistik attraherar redan idag

Vi erbjuder modern problemlösning inom logistik via vårt separata dotterbolag Oy Attracs Ab.

En av grundstenarna i verksamheten är det egna affärskonceptet Attracs Online. Konceptet möjliggör den IT-baserade optimering som dynamisk och flexibl logistik bygger på. Oy Attracs Ab bedriver kontinuerligt utveckling av konceptet samt marknadsför produktifierade IT-lösningar inom logistik.

Attracs Online -affärssystem är ett resultat av ett 15-årigt målmedvetet utvecklingsarbete och systemet hör till världens ledande Transport Management och ERP-system. Attracs Online erbjuder ett dynamiskt koncept för optimering av rutter; man kan konstruera och genomföra företags- samt miljöekonomiskt effektiva och lönsamma varuflöden.

Attracs Construction Site System är ett skräddarsytt system för logistik inom byggbranschen. Resursallokering, konstruktion, styrning, uppföljning och rapportering kan utföras ekonomiskt och ändamålsenligt. 

Attracs Optimizer är ett automatredskap som kan integreras med kundföretagets aktuella ERP-system. Med hjälp av Attracs Optimizer - marknadens precisaste och tillförlitligaste ruttoptimerare - kan man i realtid bestämma en optimal kombination av rutt och lastutrymme utgående från alla inhemska och utländska transportformer.