Övriga tjänster

Övriga tjänster

Lagring

Vi erbjuder olika typer av lager- och hanteringstjänster, bland annat i anslutning till våra omlastningsenheter. Vänligen kontakta vår försäljning gällande era lagringsbehov.

Försäljning »

Förtullningstjänster

Vi hanterar alla typer av förtullningsärenden vid import och export samt tillhörande rapportering. Uppdraget behöver inte vara kopplat till de transporter vi utför. Vänligen kontakta oss i förtullningsärenden:

Edel Kuronen
+358 20 7475 356
edel.kuronen@aholatransport.com

Jan Jaakkola
+358 20 7475 377
jan.jaakkola@aholatransport.com